Show CAC 2 gr. FCI (Specialty)-2020, , 25.09.2020

.         

: 11 - / 10 - .

 

22. TSVETUSCHIU BEREG AMURA

17.07.2018, 5338226

: 1 .  : CW, , , (BOS)

 

23. TAEZHNYI OKHOTNIK PLEYADY S OZERA RAZLIV

24.04.2016, 4545204

: 1 .  : CW, R.CAC,  

                                                              

24. EVSEY IZ CHERNOY RATI

21.05.2012, 3369978

: 1 .  : CW, VCAC, , ()

 

25.                                                                      

07.06.2020, TCD 149                 

: 1   : CW, ()

 

26. PAVIR TVERZHA CHUDESNAYA ZASCHITA

06.11.2016, 4645089     

: 1 .  : CW, CAC, , ()                                                                     

27. VYSSHAYA LIGA S BOSFORA VOSTOCHNOGO  

19.11.2014, 4074478     

:    :  ---                                                                                                         

28.                                        

25.04.2017, 4897741                           

: .  : ---                                                                                                                                                                                                                                                   

29. KNYAZHENIKA IZ RUSSKOI DINASTII            

26.12.2013, 3787998      

: .  : ---                                                                                                                

30. MEGAN IZ CHERNOY RATI

25.03.2017, 4768011

: .  : ---   

31. SPARK GALA'S NIAGARA AVALANCHE                                                                                    

10.02.2016, 4540855                          

: : ---   

32.           

15.06.2017, 4894243

: .  : ---