, -2021, , 16.10.2021,

Olga Sinko-Kuprijanova

: 10 - / 10 - .

 

001.     SHANOVNYI KOZAK GRYSHKO CHORNOBRYVYI YABLUNEVYI TSVIT

, CHIP 990000005939194, .. 09.04.2021,

Falcon Yablunevyi Tsvit* Santa Lucia Yablunevyi Tsvit,

. . . ,

: . .-1 : / BOB puppy

 

 

002.     BLEK ROSSI BLENFIL

, EPL 1917, .. 01.06.2020,  

Blek Rossi Ultimatum* ,

. . . ,

: :

 

003.     -

5581018, NEH 826, .. 04.02.2019,

Deneb-Keitos Yupiter Svet Zvezdy* Deneb - Keitos Gloris Beauty,

. , . .., ,

: -2

004.    

5330235, AWW 10487, .. 09.02.2018,  

* ,

. . ..,

: :

 

005.     CH.RKF, CH.RUS, JCH.RKF, JCH.RUS

OTTO THE LORD IZ CHERNOY RATI

RKF 5338318, CHIP 643094800028196, .. 18.06.2018,

Yasnogor Ter'avalon* Zemfira Iz Chernoy Rati,

. Pavlyuk T. V. . Kazak O. A., ,

: -1 :

006.     CH.RUS, JCH.RUS

4761606, ADE 4114, .. 30.11.2016,

* a ,

. .. . .,

: -2

 

007.     BERENIKA DENEB-KEITOS TER'AVALON

UKU. 0491895, CHIP 992000000424831, .. 07.09.2020

Ermak Ter'avalon* Odri Ter'avalon,

. Liubnytska Olena  . .,

: -1 : , / BOS

 

008.    

5688834, SMO 973, .. 15.10.2019,

* ,

. .. . ..,

: -1 : , / BOB

009.     -

5681762, DRX 138, .. 02.08.2019

* ,

. .. . ., ,

: -2

 

 

010.     GRCH.RUS, JGRCH.RUS, JCH.RKF, JCH.RUS

DENEB-KEITOS MOLNIYA CHERNAYA

RKF 5581012, NEH 820, .. 01.02.2019,

* - ,

. Stolbova N. . Ermolaeva I,

: -1 :