( "")
  .
  09.06.2019
 
    
 
- OS OB
1 JASNYE ZORI ISPOLNITEL ZHELANIY 05.05.2018 5239556 .                  
2 06.02.2018 KZA 194 .                
3 14.06.2017 4895771 .                  
4 DANIYAR ATAMANA SYN IZ RUSICHEI 09.05.2016 4546056 .                 OB
5 FRANKO VALADA S CALIGULA 17.05.2016 4647482 .                  
6 17.08.2018 KZA 205 .                  
7 RESHITELNAYA RUMBA 06.02.2018 5237850 .               OS