12 2019

(. )

 

/MALES

/Junior class

01 ADAM RACY  STYLE CHARLES, 5237871, 06.05.2018, SRT 176, black, (CHERNY RYTSAR IZ RUSSKOI DINASTII x ADAM RACY  STYLE ROSSIYA VELIKAYA), .: Kotelnikov D.S., .: Lebed O.V.,

: CW

/Intermediate class

02 - , 5458335, 06.02.2018, KZA 194, black, (FRANKO VALADA'S CALIGULA x ), .: ., .: ..,

: 1 CW

/Open class

03 SOTSVETIE TSEDAR, 4765077, 09.01.2017, LER 845, black, (SOTSVETIE HARON x SHEYLA TER'AVALON), .: Tsvetkova S., .: Mutkov V.N.,

:

/Champion class

04 FRANKO VALADA'S CALIGULA, 4647482, 17.05.2016, BVF 3852, black, (SAMROSS IVAN CHAY x FRANKO VALADA'S YA DOCH BOGINI FREYDI), .: Vavochkina A.A., .: Chekushkina O.G., Bykovo

: 1 CW

05 ADAM RACY STYLE RYTSAR SVETA, 4424250, 03.12.2015, SRT 106, black, (KONSTANTIN VELIKIY IZ RUSSKOQ DINASTII x ADAM RACY  STYLE ALEKSANDRA), .: Kotelnikov D.S., .: Kotelnikov D.S.,

: 1 CW CC

 

/FEMALES

/Puppy class

06 ADAM RACY STYLE ARIADNA, , 02.02.2019, SRT 208, black, (YARKIY LUCH S ZOLOTOGO GRADA x ADAM RACY  STYLE ALEKSANDRA), .: . .:

: . CW

/Intermediate class

07 DOBRAYA TRADITSIYA IZ ZVEZDNOY GAVANI, 5330570, 25.04.2018, DSL 90, Chip: 972274000469494, black, (DAR SOLNTSA IZ RUSSKOI DINASTII x VOSTOCHNAYA ARABESKA IZ ZVEZDNOY GAVANI), .: Filina I.L., .: Kordun Yu.V.,

: 1 CW

/Open class

08 FAMILNAYA GORDOST IZ RUSSKOI DINASTII, 4896228, 04.07.2017, DKN 413, black, (INTERVENT IZ RUSSKOI DINASTII x DIKAYA DIVISIA IZ RUSSKOI DINASTII), .: Vorobyeva O.A., .: Tyapkova I.V.,

: 1 CW CC

/Winner class

09 - , 5458338, 06.02.2018, KZA 197, black, (FRANKO VALADA'S CALIGULA x ), .: ., .: ..,

: 1 CW

/Veteran class

10 DERZHAVY SLAVA IZ RUSSKOI DINASTII, 3083005, 25.08.2011, DKN 328, black, (CHERNY RYTSAR IZ RUSSKOI DINASTII x DERZHAVNAYA VLADIMIRA IZ RUSSKOI DINASTII), .: Vorobyeva O.A., .: Tyapkova I.V. & Vorobyeva O.A.,

: 2  VCC

11 SPARK GALA'S VERONA, 3171082, 01.10.2011, SPA 25, black, (MALAHOVSKIY GLAMUR x MALAHOVSKAJA KOMETA VNUCHKA OSOBY), .: Drugovtseva G.A., .: Artamonov B.A.,

: 1 CW V BOS