: (Valeriya Bobikova)

 

30 19

 

  .

,

1

.

    

/, 2916,10.05.16, ,

( * ´ ), . ,  .,.

2

/

  

/, WW 8542, 21.03.16, ,

( * ´ ),

. ,  . ,  .

3

                        

/, 5852, 12.12.15, ,

 ( ´ ) . ,

. ..,  , . , 160.

4

.

-                     

, NE 639, 28.12.15, ,

( ´ - --), . , . ..,                                          

, . , 94 - 66.

5

, BOS

                               

/, 5854, 12.12.15, ,

( ´ ) . ,

. .., , . , 160

6

2 CC

-      

, NE 642, 28.12.15, ,

( ´ - --),

., . .,, . - , 10.                  

7

.

  

, 2416, 08.11.14, ,

(   ´ ),  . /,

. ,     .

8

/

        

4162116, GFE 921, 10.01.15, .,

( ´ ), . ,  . ..,                                         , . , 13 - 17.

9

,

BOB

BLEK ROSSI KONFUCIY                         

RKF 4056793, AXT 5425, 25.08.14, ,

(Blek Rossi Chestny Maly ´ Blek Rossi Delayla),

. ,, . .,

, . , 172 - 12.

10

.

  

4074855, SRT 041,16.10.14, ,

( ´ ),

. , . ..,                                      , . ., 101 - - 1.

11

 

, AWW 6916, 08.07.14, ,

(   ´ ), 

. ,  . , 

12

/

                             

2725857, DAS 165, 02.04.10, ,

( ´ ), . ,. ..,

, . ,  7 - 6.

13

 

 

3522542, 1669, 28.12.12, ,

( ´ ), . , . .,                                         , . , 4-1-208. 

14

/

EFRAT IZ CHERNOI DRUZHINY           

RKF 2960800, GFE 160, 05.02.11, ,

(Blek Rossi Fagot ´ Sibirski Medved Vseyaslsvna),

. , .  ..                                          , , 102 - 1 - 66.

15

  , 2415, 08.11.14, ,

(   ´ ), . /,

. , 

16

/

*               

UKU 0186626, 9691326,12.2013, ,                                          

(   ´  ), . ,                             

. .,

17

            

3855075, DPT 720, 24.01.14, ,

( ´ ), . , . ..,                                         , . , 24.

18

/

    4087424, 2417,  08.11.14,

( ´ ), 

. . /,  .

19

  

, GVA 2359, 12.04.15, ,                    

( ´ *), .,., .-, ..

20

2 CC

TALISMAN ALATAU EVELIKA DLYA DENEB KEITOS  RKF 4544436, S 1709, 21.12.14,         

(Aivengo Syn Rytsarya s Zolotogo Grada ´ Deneb-Keitos Yulani Tsaritsa Vostoka),./, 

., , 99.

21

 

   

4334599, GVA 2357, 12.04.15, ,     

(   ´ »), ., . ., .

22

/

 

2574029, ZCA 094, 21.08.09, ,

( ´

), . ,

. ..,, . , . , 52.

23

 

ISTINNAJA FAVORITKA GREMI S ZOLOTOGO

GRADA   RKF 2738505, DPT 472,  14.01.10, ,

(Sibirski Medved Volga Svyatoslavovich ´ Charodeyka s Zolotogo Grada), . , . ..,       , . , 4 - 1 - 208.

24

 

4211810, 2480, 07.11.14, ,

(   ´ ), . ,

. ., .   

25

/

    

3862071, 2096, 19.01.2014, ,                    

(   ´  *), . ,                             

. ., .                                                                     

26

 

OCHAROVANNAYA MIROM IZ CHERNOI DRUZHINY RKF 4162118, GFE 923, 10.01.15, ,

(Malahovskiy Ermak ´ Derzhavnaya Gosudarynya iz Chernoi Druzhiny),  . . ..,                               , , . , 5 - .

27

/

  

3522545, 28.12.2012, 1672, , 

( ´ ), ., ., .

28

/

        3522544, 1671, 28.12.12, ,

( ´ ), . ,. /,                              , . , 79 - 44.

29

DENEB-KEITOS  SIYAYUCHAYA ZVEZDA CENTURIONA   RKF 2377924, NEN 334,19.11.08, .,

(Centurion s Zolotogo Grada ´ Deneb Keitos Pervaya Ledi) . ,       

., , 99.

30

/

GLAMURNA ZIRKA DLA DENEB KEYTOS YABLUNEVYI TSVIT  

UKU 0001533, 1T8022, 17.01.08, ,

(Virgill s Zolotogo Grada ´ Amazonka Yablunevyi Tsvit),           . , . ..,                 , . , 76 - - 76.