, , ,
.,

,

10.06. 2018,

–                           

:

_13_ - / __11__- .

,

1

1

. .

 

, SSU 1315, .. 05.10.2017,

2

1

 

MALFURION S ZOLOTOGO GRADA

RKF 4896804, DPT 979, .. 10.08.2017,

ZHAN D'ARCE BARON IZ CHERNOY RATI

FEMINISTKA S ZOLOTOGO GRADA

3

1

CW

SAMROSS BYLINNY EPOS

RKF 4074883, POC 096, .. 03.10.2014, black

ZHIGAN SERPUKHOVSKIY S PLESCHEEVA OZERA

SAMROSS LEDYANAYA ISKRA

4

2

C

TCHORNY MEDVED SHYRYAY VELICHAVY

RKF 3995140, TPP 3824, .. 08.07.2014,

FUN NORD'S HOBBIT NEVSKIY

TCHORNY MEDVED RUF RATIBOROVNA

5

1

CW

SLAVNIY RUSICH BESSMENNY LIDER

RKF 3478843, .. 05.01.2013,

TCHORNY MEDVED NESTOR PETROVICH

SLAVNIY RUSICH ALMIRA ZVEZDNAYA DIVA

6

1

CW,

,

TCHORNYMEDVEDFROLGAVRILOVICH

RKF 3490575, .. 08.12.2012,

ZLATO BOJAR GAVRILA LADIN SYN

TCHORNYMEDVEDPENELOPA

 

7

-

 

TCHORNY MEDVED NESTOR PETROVICH

RKF 2416479, .. 24.09.2008,

KARABAS-BARABAS IS CHIGASOVO

TCHORNY MEDVED ISTINNAYA LUBOV

8

-

BLEK ROSSI PATRICIA

RKF 4892820, 6215, .. 25.03.2017,

VEREMIR IZ CHERNOI DRUZHINY

BLEK ROSSI DELAYLA

9

1

KENIG BLACK AMBER VARVARA KRASA

RKF 4769475, KFR 4759, .. 23.03.2017, black

YULY CAESAR IZ CHIGASOVO

TCHORNY MEDVED CHERNAVA

10

1

TOP MODEL'S OZERA RAZLIV

RKF 4545208, .. 24.04.2016, PLEYADA BUYANY BREND KNJAZHEGO GRADA

BARBI S BRONICH HOZAYKA OZERA RAZLIV

11

1

CW,

KENIG BLACK AMBER AMOUR AMOUR

RKF 4244352, .. 01.07.2015,

TCHORNY MEDVED NESTOR PETROVICH

TCHORNY MEDVED RUF RATIBOROVNA

12

1

CW,

TCHORNYMEDVEDCHERNAVA

RKF 3821966, .. 30.01.2014,

FVN NORD'S HOBBIT NEVSKIJ

TCHORNYMEDVEDPENELOPA

13

1

CW,

TCHORNY MEDVED PENELOPA

RKF 2617516, .. 07.11.2009,

ARBAT BAHRAI

TCHORNY MEDVED ISTINNAYA LUBOV